ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΒιβλιοθήκηΑΠΟ 14-6-2021 ΑΝΟΙΞΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 36587/2021

ΑΠΟ 14-6-2021 ΑΝΟΙΞΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 36587/2021

         Επαναλειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α.Ν Δήμου Ν. Ιωνίας
                               

      Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη άνοιξε για το κοινό, ωστόσο το πρόβλημα με τη διασπορά του κορονοϊού δεν έχει τελειώσει. Όταν επισκεπτόμαστε τη Βιβλιοθήκη πρέπει να ακολουθούμε υποχρεωτικά και με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες μέχρι νεωτέρας.
 1. Επισκεπτόμαστε τη Βιβλιοθήκη υποχρεωτικά με μάσκα.
 2. Επιτρέπεται στο χώρο να εισέλθουν έως τέσσερα άτομα ταυτόχρονα. Γι’ αυτό πρέπει να έχετε τηλεφωνήσει πριν και να έχετε κλείσει ραντεβού για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  Παραμένουμε στο χώρο μέχρι  30 λεπτά.
 3. Ακολουθούμε τις οδηγίες του προσωπικού για απολύμανση των βιβλίων που επιστρέφουμε.
 4. Κρατάμε υποχρεωτικά τις αποστάσεις των δύο (2) μέτρων.
 5. Να μην επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη εάν υπάρχει οποιοδήποτε σχετικό σύμπτωμα ίωσης.
 6. Ακολουθούμε με σύνεση τις οδηγίες του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
 7. Δεν επιτρέπεται η χρήση του αναγνωστηρίου και η χρήση του internet στις θέσεις Η/Υ για το κοινό, λόγω έλλειψης αερισμού του χώρου.
 8. Να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  σχετικά με τους όρους προσέλευσης και εξυπηρέτησής τους τόσο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όσο και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.
       Ωράριο λειτουργίας:  Δευτέρα  – Παρασκευή  8:30-14:30
       Τηλ. Για ραντεβού: 210-2776470

Η βιβλιοθήκη επαναλειτουργεί λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών του ΕΟΔΥ, των συστάσεων της ΕΕΒΕ (Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων), τις οδηγίες της IFLA (Διεθνής Ένωση Βιβλιοθηκών) με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μελών και προσωπικού και τις σχετικές εγκυκλίους περί τήρησης όλων των μέτρων προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών.
 
Σας περιμένουμε για δανεισμό και επιστροφή βιβλίων, τηρώντας πιστά τους κανόνες υγιεινής.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο.Π.Α.Ν ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ/ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
 
 • Χρήστες της βιβλιοθήκης είναι όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της, αφού προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, εκκαθαριστικό σημείωμα ή λογαριασμό ΔΕΚΟ (αποδεικτικό διεύθυνσης) ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία τους στο αρχείο αναγνωστών.
 • Μέλη, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη συλλογή και τις παροχές της βιβλιοθήκης. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού (αναγνωστήριο, φωτοτυπίες, δανεισμός).
 • Η πρόσβαση στη συλλογή είναι ανοιχτή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει στα ράφια. Η αναζήτηση του καταλόγου μέσα από το πρόγραμμα του Η/Υ γίνεται με τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη, για διάβασμα στο αναγνωστήριο, για δανεισμό, για φωτοτυπίες.
 • Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα πληροφοριακά (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά), τα σπάνια βιβλία, τα περιοδικά και οι εφημερίδες που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
 • Ο δανεισμός κάθε έντυπου υλικού γίνεται δωρεάν.
 • Φωτοτυπίες εκδίδονται μόνο για τους χρήστες και αποκλειστικά από το υλικό της βιβλιοθήκης και είναι δωρεάν. Δεν εκδίδονται φωτοτυπίες από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά και χειρόγραφα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η κατάσταση διατήρησης του υλικού το επιτρέπει, δύναται να δοθεί σχετική άδεια από τη Διεύθυνση της βιβλιοθήκης και μόνο ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα που υποβάλλεται στον Πρόεδρό της.
 • Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι τρία (3) βιβλία για είκοσι (20) ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης για 20 επιπλέον ημέρες με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ζητηθεί από άλλο χρήστη. Πέραν αυτών δεν δικαιούνται άλλη ανανέωση για το ίδιο υλικό. Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης βιβλίων, που δεν υπάρχουν τη στιγμή ζήτησης. Τηρείται σειρά προτεραιότητας και το μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά. Για την ανανέωση του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να φέρει το υλικό στη βιβλιοθήκη, ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά την καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής του.
 • Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να επιστρέφουν το υλικό που δανείστηκαν σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που κάποιος χάσει ή καταστρέψει τα βιβλία, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας τους.
 • Υποχρέωση των μελών είναι η εμπρόθεσμη επιστροφή του υλικού. Για καθυστέρηση μερικών ημερών γίνεται απλώς επισήμανση στο χρήστη. Η επανάληψη ή η κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση έχει ως κυρώσεις, την αναστολή δικαιώματος δανεισμού για 20 ημέρες έως και 3 μήνες ή και την οριστική κατάργηση του.
 • Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες τους στην είσοδο της βιβλιοθήκης.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το φαγητό, το ποτό και η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν χαμηλόφωνα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Θα πρέπει να τηρούν απολύτως τη σειρά προτεραιότητας όπου απαιτείται (δανεισμός φωτοτυπίες, χρήση υλικού).
 • Το προσωπικό είναι στη διάθεση του χρήστη προκειμένου να του παράσχει οδηγίες και εξυπηρέτηση, τόσο για τη χρήση της βιβλιοθήκης, όσο και για την παροχή βιβλιογραφικών δεδομένων και πληροφοριών.
 • Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς την εξυπηρέτησή του από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, μπορεί να απευθύνεται στον υπεύθυνο Πρόεδρο για την επίλυση του και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί διενέξεις στο χώρο της βιβλιοθήκης.
 • Χρήστες που δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες και δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, αποβάλλονται οριστικά της βιβλιοθήκης.